Orientácia v teréne

Sekcia Činnosť s deťmi obsahuje rôzne okruhy tém, ktoré môžete s deťmi robiť vo voľném čase, na krúžkoch, v oddiely, v skaute, na klubových stretnutiach alebo len tak cez víkend na chate :)

Orientácia v teréne

Buzola a čo sú to azimuty?

"Definujte mi uhol!" "Ta uhoľ je to, co še dáva do peca, ňe?"   Nuž ak máte trochu inteligentnejšie deti, ako bol autor vyššie uvedenej odpovede, môžete s nimi začať riešiť prácu s buzolou :))) Vedieť použiť kompas/buzolu a v akejsi "nadstavbe" na to pochopiť aj princíp azimotov je

Práca s mapou

Výlety sú jednou z najčastejších foriem práce s deťmi. Aspoň v malej miere ako doplnkový program sa používa u takmer všetkých krúžkov, klubov, komunít. Pri tom by sme nemali zabúdať na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Dokázať čítať mapu alebo hocijaký plán priestoru, budovy, terénu, ulíc

Určovanie severu

Jednou zo základných zručností pri pohybe v prírode je schopnosť určiť správny smer nášho pohybu. To predpokladá nie iba podrobné naštudovanie trasy, ale aj správne zorientovanie sa v teréne. Môže nastať situácia, kedy prestanú fungovať prístroje závislé od energie (mobil, GPS) a sme odkázaní iba