Hlavný banner

 

Dračia stopa je moderná značka - skupina animátorov, ktorej hlavným cieľom je neformálna práca s mládežou do 26 rokov, najmä v podobe aktívneho trávenia voľného času. V našom portfóliu nájdete :::

- akcie na kľúč, eventové aktivity a pod.

- pravidelná činnosť na báze členstva, kluby, krúžky

- realizácia podujatí, festivalov, veľtrhov, projektov

- outdoorové programy, workshopy, vzdelávacie programy

- realizácia jednodňových, viacdňových akcií a táborov

 

Naše akcie od roku 2012 :

festival alternatívneho životného štýlu Zelené chodníky (1x), Umelecký víkend (1x), festival voľného času Ulica (ne)má šancu (3x), seminár a školenia "Snažme sa" a "Team pre budúcnosť I. a II." (Iuventa, ekocentrum SOSNA), Noc v Jayme (7x), Noc v Átriu (1x), animačné táborové akcie COOLDAY (3x), preteky Túlavé topánky (2x, EHMK 2013, K13), jednodňové a viacdňové výlety (viac ako 130), letné a jarné denné tábory, jarný pobytový tábor (2x), výstava fotografií "Poprechádzajme sa po lese" (3x), projekt "Prečo sa sami ničíme?" (1x, MČ Poľov) a ďalšie akcie ... 

 

 

Ďalšie odkazy

Detský outdoorový klub STOPA