Informačný systém

Kontaktuj nás

0940 884 685
facebook.com/draciastopa
 

 

TOPlist

 

 

Občianske združenie Dračia stopa je moderná organizácia, ktorá vznikla v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov 23. marca 2012. Našim hlavným cieľom je neformálna práca s mládežou do 26 rokov, najmä v podobe aktívneho trávenia voľného času. Zameriavame sa na aktivity v teréne. V našom portfóliu nájdete :::

- akcie na kľúč, eventové aktivity a pod.

- pravidelná činnosť na báze členstva, kluby, krúžky

- realizácia podujatí, festivalov, veľtrhov, projektov

- outdoorové programy, workshopy, vzdelávacie programy

- realizácia jednodňových, viacdňových akcií a táborov

 

Naše akcie od roku 2012 :

festival alternatívneho životného štýlu Zelené chodníky (1x), Umelecký víkend (1x), festival voľného času Ulica (ne)má šancu (3x), seminár a školenia "Snažme sa" a "Team pre budúcnosť I. a II." (Iuventa, ekocentrum SOSNA), Noc v Jayme (7x), Noc v Átriu (1x), animačné táborové akcie COOLDAY (3x), preteky Túlavé topánky (2x, EHMK 2013, K13), jednodňové a viacdňové výlety (viac ako 130), letné a jarné denné tábory, jarný pobytový tábor (2x), výstava fotografií "Poprechádzajme sa po lese" (3x), projekt "Prečo sa sami ničíme?" (1x, MČ Poľov) a ďalšie akcie ... 

 

Systém práce združenia :

OZ Dračia stopa pracuje na dvoch úrovniach :

1. samotná organizácia pripravuje rôzne akcie pre verejnosť, ako aj pre samotných členov ako sú napríklad súťaže, výlety pre školy, tvorivé dielne, projekty súvisiace s prírodou a životným prostredím, príležitostné akcie...

2. základné kolektívy (kluby, krúžky, ... ) sa venujú priamej a pravideľnej činnosti s uzavretými skupinami s konkrétnym záujmovým zameraním.

Členstvo v združení :

Členom občianskeho združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba vo veku od 6 rokov, tým, že sa stane členom jedného zo základných kolektívov, v ktorom uhradí poplatok stanovený na aktuálny kalendárny rok.

 

Orgány združenia :

Štatutárny orgán :

Ing. Ľuboš Zahradníček

Predsedníctvo :
predseda : Ing. Ľuboš Zahradníček
PhDr. Jozef Gazdík

Alexander Rostáš

Kontrolná komisia :
predseda : Božena Kolesárová
Simona Olejníková

Jakub Kristan

Valné zhromaždenie : všetci členovia OZ nad 16. rokov.

O nás / About us

Slovensky     English
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich