Informačný systém

Kontaktuj nás

0940 884 685
facebook.com/draciastopa
 

 

TOPlist

 

Turistický orientačný beh
 
Pravidlá pretekov
 
Všeobecné pravidlá - prečítajte si hlavne články 8 Typy súťaží, 9 a 10 Vekové kategórie, 12 Podmienky účasti, 13 Vybavenie pretekára, 15 a 16 (disciplíny a kontrolne stanovištia a ich podrobný popis), 17 - 20 (priebeh pretekov, štart, cieľ a pod.), 27 Diskvalifikácia, 28 Zdržanie
 
Prílohy a dokumenty k stanovištiam
 
Kompletná príloha (všetky stanovištia + štartovací preukaz, výsledková listina a pod....)
 
Skratky a stanovištia samostatne na stiahnutie (praktickejšie :))) )
 
KPČ - Kultúrno poznávacia činnosť
RD - Rastliny/dreviny
A - Azimuty
OV - Odhad vzdialenosti
P - Plazenie
LL - Lanová lávka
HnC - Hod na cieľ
 
 
 

O nás / About us

Slovensky     English
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich