Hlavný banner

Ceny za služby na stránke neuvádzame. Pre cenovú ponuku nás prosím kontaktujte mailom na adresu ozdraciastopa@gmail.com

Na sezónu 2020 sme si pripravili úplne nový moderovaný program Z rozprávky do rozprávky vhodný na akcie ako je karneval, Halloween, Mikuláš, prípadne iné. Je to hudobno, súťažno, zábavný interaktívny moderovaný program spájajúci tanec, hry a divadelné prvky na tému rôznych rozprávok (Spadla z oblakov, Harry Potter, Perinbaba a ďalšie).
 
Ak sa jedná o karneval, Mikuláš alebo Halloween, animátori sú v kostýmoch. K programu je možné doobjednať maskotov, prípadne ak je akcia vo vonkajšom prostredí, tak aj iné atrakcie z našej ponuky
 
Trvanie moderovaného programu : cca 45 minút (materské školy), cca 70 minút (základné školy, obecné a firemné akcie)
 
Obsah : moderovaný program, sprievodné atrakcie (maľovanie na tvár, modelovanie z balónov, prípadne iné)

Ďalšie odkazy

Detský outdoorový klub STOPA