Vitaj na dočasnej stránke Ulica nemá šancu!
 
O čom UNŠ je :
 
Dávame možnosť mladým ľuďom získať prostriedky na to, aby mohli veci zobrať do svojich rúk a uskutočnili zmenu podľa svojich predstáv.
 
Grantový program

Pripravujeme 0. ročník výzvy pre žiacke školské rady alebo skupiny žiakov vo veku 13 - 15 rokov. 

Máš nápad, čo by si chcel zmeniť alebo zorganizovať vo svojej škole?

Tri najlepšie nápady podporíme sumou 100 eur. Utvor tím a daj nám vedieť o svojom nápade. Dôležité je, aby si prišiel s nápadom a mal chuť ho zrealizovať.

Kto má projekt pripravíť - organizačný tím

Žiaci ZŠ vo veku 13 - 15 rokov. Do projektu sa môžeš zapojiť s aspoň jedným kamarátom a jedným učiteľom.

Pre koho má byť Tvoj projekt určený?

Žiaci z rovnakej školy ako si Ty sám.

Kde môžeš projekt robiť?

V škole, ktorú navštevuješ. Môže to byť priamo v budove alebo na pozemku školy. Výnimkou je exkurzia alebo výlet.

Koľko peňazí na to môžeš získať?

Získať môžeš maximálne 100 euro + máš možnosť využiť zdarma atrakcie/animátorov Dračej stopy v hodnote ďalších 50 euro.

Termíny?

Prihlasovanie projektov : 

Vyhlásenie víťazných projektov :

Realizácia projektov : 

Vyhodnotenie projektov :

Aký projekt môžeš robiť?

Kultúrne, športové akcie, vynovenie nevyužitých priestorov na školskom pozemku/v budove, zaujímavé nápady zlepšujúce školu, vďaka ktorým sa na svojej škole budeš cítiť lepšie. Musí to mať dosah na čo najviac žiakov (aspoň dve triedy, ideálne celá škola)

Výhodu budú mať také projekty, do ktorých aktívne zapojíte čo najviac žiakov a/alebo budú časovo neobmedzené.

Aký projekt nepodporíme?

Projekty s malým dosahom, pre malú komunitu (napr. pre jednu triedu), investície do technického vybavenia, učebných pomôcok a pod., projekty určené rodičom alebo zamestnancom školy

Čo bude dôležité, pri našom rozhodovaní, ktorý projekt podporiť?

- nápaditosť

- spôsob zapojenia detí v organizačnom tíme pri príprave, realizácií a vyhodnotení projektu

- dosah (koľko detí sa vášho projektu zúčastní (okrem detí z organizačného tímu))

- ako výsledky projektu odprezentujete v škole, zamestnancom školy, rodičom, prípadne verejnosti

Niekoľko ďalších dôležitých info

Vyplň tlačivo, ktoré máš na stiahnutie nižšie - to bude samotný "projekt".

V organizačnom tíme musí byť aspoň jeden učiteľ a vedenie školy musí s projektom súhlasiť, čo potvrdí riaditeľ / riaditeľka svojim podpisom a pečiatkou na konci spomínaného tlačiva. Všetko si budeme spätne overovať!

Financie sa poskytnú na základe zmluvy podpísanej s vedením školy a to v dvoch fázach : 75% na začiatku a zvyšných 25% po vyúčtovaní projektu.

Na stiahnutie

Niekoľko príkladov ako by mohol projekt vyzerať (vyplnené vzorové tlačivo) *.pdf

Podrobné pravidlá *.pdf

Tlačivo pre prihlásenie projektu *.xls

Povinné logá na stiahnutie

 

 

 

-----------------------------------------------

 

 

 

 

Okrem grantovej výzvy pripravujeme aj :

 
webovú stránku
 
 
festival voľného času
 
Niečo z histórie UNŠ:
 
Pôvodnou myšlienkou bol festival založený na myšlienke prezentácie a podpory miestnych organizácií ponúkajúcich aktivity na voľný čas prevažne pre deti a mládež. Medzi rokmi 2014 - 2018 sme pripravili šesť takýchto festivalov, v roku 2016 bol festival dvojdňový. Krátky prehľad si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke :
 
termín miesto počet návštevníkov spoluorganizátori
apríl 2014 OC Átrium Optima, Košice 400  
september 2014 park pred OC Erika, Gudernová ulica, Košice 700 EHMK2013
september 2015 park pred OC Erika, Gudernová ulica, Košice 400  
september 2016 námestie pred OC Galéria, Košice 1000 MČ Košice-Západ
september 2017 OC Galéria 400 MČ Košice - Západ
september 2018 OC Galéria 400 MČ Košice - Západ
 

O nás / About us

Slovensky     English