Informačný systém

Kontaktuj nás

0940 884 685
facebook.com/draciastopa
 

 

TOPlist

 

si tu : Hlavná stránka - Turistický klub - Pravidlá

 

Pravidlá, ktoré v klube dodržiavame (úprava február 2017):

 

1. PRAVIDLO TICHA :  Ak vedúci zdvihne ruku, všetci sú povinnú stíchnuť a na znak, že pravidlo rešpektujú, dvihnú tiež ruku. Pokračovať sa môže až sa dosiahne úplne ticho.

2. MOBIL : Na schôdzkach a výletoch je používanie mobilu prísne zakázané. Výnimkou je čas prepravy vlakom alebo autobusom a čas, keď potrebuješ hovoriť s rodičmi.

3. SLUŠNÉ SPRÁVANIE : Je vylúčené nadávanie, neslušné vtipy, ubližovanie,urážanie ostatných, nerešpektovanie dospelých účastníkov.

4. PREDPÍSANÁ VÝBAVA : Každý člen si nosí so sebou na schôdzky a na akcie predpísanú výbavu. Jej zoznam je na nástenke v klubovni a na tejto stránke (klikni sem)

5. POSLUŠNOSŤ : Dôdržiavanie poslušnosti je základným pravidlom nášho klubu. Vyžadujeme bezpodmienečné dodržiavanie pokynov dospelých účastníkov akcie/schôdzok. 

6. PRAVIDLO O ČLENSTVE : Prvé dva mesiace je každý člen nováčikom a platia pre neho rovnaké práva a povinnosti ako pre ostatných členov.

7. ÚČASŤ : (pravidlo zrušené v decembri 2016)

8. ZRANENIE : Každé aj nepatrné zranenie si povinný hlásiť vedúcemu. Pri prvej vhodnej príležitosti musíš byť ošetrený. Ak sa tak nestane je tvojou povinnosťou o to vedúceho opakovane žiadať.

9. SPRÁVANIE SA V PRÍRODE : Ty sám, ako aj celý klub je povinný zanechať miesto v prírode v takom stave, v akom bolo, keď sme prišli. Všetky svoje odpadky a neporiadok je potrebné upratať a odniesť. Rovnako tak všetok neporiadok po ostatných členoch klubu, ak sa k nemu nikto neprihlási. 

10. ALKOHOL, CIGARETY : Používanie alkoholu a cigariet je na akciách prísne zakázané. Toto pravidlo platí pre vedúcich turistického klubu, pre jeho členov, nováčikov a hostí za ktorých majú vedúci klubu zodpovednosť.

11. ROZDELENIE NA IZBÁCH : pre členov vo veku 13-18 rokov, ak je to možné, musia byť izby / stany rozdelené na chlapčenské a dievčenské.

12. DODRŽIAVANIE A PLATNOSŤ TÝCHTO PRAVIDIEL : Každý člen, nováčik, hosť, dospelý účastník aj vedúci je povinný tieto pravidlá dodržiavať.

 

Čo ak pravidlá dodržujeme ?

1. Môžeš sa tešiť na akciu za odmenu - je dopredu dohodnutá na koniec školského roka. Počet účastníkov nie je obmedzený

2. Môžeš sa tešiť na "darčeky" v podobe pravidelných návštev lezeckej steny, plavárne a iných zaujímavých miest v rámci schôdzok.

3. Môžeš sa tešiť, že navštívime aj rizikové miesta

4. Náhodné odmeňovanie - nie je nárokovateľné

 

Čo ak pravidlá niekto nedodržuje :

1. Ak je to možné, priestupok sa rieši priamo na mieste dohovorom.

2. Stratíš možnosť ísť na niektorú z najbližších akcií alebo zaujímavých schôdzok (plaváreň, lezecká stena, ... )

3. Za žiadnych okolností nie je možné vylúčiť člena na trvalo. 

 

O nás / About us

Slovensky     English
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich