Informačný systém

Kontaktuj nás

0940 884 685
facebook.com/draciastopa
 

 

TOPlist

 

Systém práce - manažment kvality
 
 
Organizačná štruktúra našich akcií
 
 
Vedenie organizácie (Predsedníctvo) - ich úlohou je príprava akcií na úrovni plánovania, kontroly, cenových ponúk a objednávok. Na akcií sa môžu ale nemusia zúčastniť.
 
 
Koordinátori akcií (teamleadri) - túto pozíciu využívame iba pri väčších akciách kde je potrebných 5 alebo viac animátorov. Jeho úlohou je príprava akcie po všetkých stránkach a priamo na akcií robí podporu a servis pre animátorov a dohliada na celkový priebeh akcie podľa pripraveného Organizačného zabezpečenia. Máme štyroch šikovných koordinátorov, ktorí si akcie rozdeľujú tak, aby každá akcia mala koordinátora a aby počas sezóny mal každý z nich dostatok času na oddych. V prípade potreby koordinátor osobne zabezpečí priebeh jedného stanoviska / animačnej činnosti
 
 
animátori a realizačný tím - zabezpečujú priamu realizáciu akcie na stanoviskách, prípadne úlohy dané v Organizačnom zabezpečení.
 
 
Postup prípravy a realizácie akcií:
 
Príprava
1. Rezervácia termínu prostredníctvom mailu ozdraciastopa@gmail.com alebo mobilných kontaktov (0940 884 685). Odporúčame minimálne 2 mesiace vopred, obdobie MDD a leta 2 - 6 mesiacov vopred. Voľné termíny si môžete pozrieť TU
2. Cenová ponuka
3. Akceptovanie cenovej ponuky a odoslanie oficálnej objednávky
4. Pridelenie akcie jednému z koordinátorov
 
Realizácia
5. cca 60 minút pred štartom akcie príchod na miesto a príprava
6. realizácia akcie
7. Spätná väzba - zhodnotenie od objednávateľa
 
Post-realizačná fáza
8. vystavenie faktúry a jej odovzdanie osobne alebo poštou
9. Platba
 
 
V rámci Dračej stopy sa snažíme kvalitu akcií udržať viacerími formami :
 
- nerobievame viac ako dve akcie súbežne aj to len výnimočne,
- prípravné stretnutie s animátormi pred začiatkom každej sezóny,
- príprava dokumentu Organizačné zabezpečenie na každú akciu samostatne, ktorý je dostupný všetkým zúčastneným animátorom a obsahuje presné a detailné informácie o akcií,
- komunikácia, rozdelenie úloh animátorom a kontrola prípravy a neskôr realizácie priamo na mieste,
- spätná väzba od objednávateľa a neskôr medzi animátormi o priebehu a výsledku akcie, prijatie nových rozhodnutí,
- hodnotiaca a teambuildingová akcia po skončení sezóny pre členov a animátorov,
- animátori u nás pracujú na zmluvy podľa príslušných zákonov.
 
 
 
 

O nás / About us

Slovensky     English
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain