Táborová sezóna 2019 je na konci. Zopár zaujímavostí:

 

Pripravili sme pre Vás 16 turnusov, z toho jeden pobytový, jeden kombinovaný (denný s prespaním), dva denné pre nášho klienta a dvanásť denných.

Táborov sa zúčastnilo 331 detí.

Na táboroch pracovalo spolu 15 vedúcich, z toho 7 v pozícií hlavný vedúci.

 

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na tábory v roku 2020.

 

O nás / About us

Slovensky     English