O školení

V Dračej stope si vážime prácu animátorov a chceme, aby ich snaha bola aj náležite ohodnotená. Preto naši animátori nie len, že pracujú za veľmi slušný honorár s rôznymi benefitmi, ale našou snahou je, aby svoje zručnosti aj rozvíjali.

Momentálne sú na pláne nasledujúce termíny :

Termín čas miesto čo sa bude školiť
16.2.2019 10-12:00 výmenník Obrody, Košice modelovanie z balónov
23.3.2019 10-12:00 výmenník Obrody, Košice výroba cukrovej vaty
8.5.2019 9 - 13:00 v rámci výlet na Bankov s deťmi z DOK STOPA streľba zo vzduchoviek a bezpečnosť

Prihlasujte sa cez messenger alebo noví animátori na ozdraciastopa@gmail.com.

O nás / About us

Slovensky     English